Code:
daan wsh logo photofiltre omgezet n png 2

Algemeen voorkomende vragen/problemen bij gas geisers.Het is vervelend als uw (nieuwe) apparaat niet werkt na installatie.

Wij zullen ons best doen om u van een werkend apparaat te voorzien.

Het is belangrijk de geiser te installeren zoals dat is voorgeschreven in de handleiding, we willen u vragen
deze eerst te raadplegen alvorens contact met ons op te nemen.

Voordat u één van onze FAQ’s doorloopt is het belangrijk om te kijken en te luisteren wat de geiser wel en niet doet.
Dit kan aanwijzingen geven om het probleem te bepalen. Ons service-team kan hier ook naar vragen!

Het apparaat doet niets:

Het apparaat kan om verschillende redenen niet starten zowel door technische mankementen, door onjuiste installatie
of andere externe redenen. In veel gevallen kan het controleren en verhelpen van onderstaande punten uw geiser weer
probleemloos laten functioneren.

 1. Controleer of het water over de "juiste" kant van het apparaat stroomt. Wanneer de inkomende en uitgaande
  waterstroom omgekeerd zijn, zal het apparaat niet werken. Inkomend water ( koud ) dient aan de rechterkant
  (als je naar het apparaat kijkt) te worden aangesloten.

 2. Is de batterij nog "vol" en zijn de polen goed geplaatst ( +/- ). Batterijen die al een tijd in de kast liggen
  kunnen soms onvoldoende capaciteit hebben voor een goede werking van de geiser, wij adviseren daarom altijd
  om nieuwe batterijen te installeren. Denk bij sommige batterijen er ook aan dat eventuele beschermfolie en/of
  kunststof afdekkapjes goed van de polen verwijderd dienen te zijn.

 3. Controleer of er nog voldoende gas aanwezig is en dat de gaskraan naar de geiser geopend is. Let op, bij een
  nieuwe gasfles is het mogelijk dat er eerst nog wat lucht in de leidingen zit, een paar keer opnieuw opstarten
  is voldoende om het apparaat te ontluchten.

 4. Is of er voldoende waterdruk aanwezig? De waterdruk mag niet onder de 0,5 Bar komen, een beveiliging sluit
  dan de elektronica af en zal ontsteking niet mogelijk zijn. Verwijder eventuele knikken in de aanvoerslang of
  zorg bijvoorbeeld middels een waterpomp voor extra druk op de waterleiding.

Een andere oorzaak van te weinig waterdruk kan ook vervuiling zijn, dit kan bijvoorbeeld kalk zijn of vervuiling die
in het zeefje zit bij de wateraanvoer. Maak in dit geval het zeefje schoon en sluit het apparaat "verkeerd-om aan"
dus koudwater-aanvoer op de uitvoer en spoel het apparaat geruime tijd door met veel water om eventuele
verontreinigingen weg te spoelen.

 1. Werkt de microschakelaar naar behoren? Bij de modellen TTulpe B6/11/14 gaat het er een ‘hamertje’ omhoog,
  u kunt dit zien als de frontkap eraf is. Dit hamertje gaat omhoog als er water gaat stromen, dit maakt en klein
  wit knopje vrij. Mocht het hamertje wel omhoog gaan maar het witte knopje niet tevoorschijn komen dan
  is het microschakelaartje defect.

Bij andere modellen kan onderstaande van toepassing zijn, Als u van onder in de geiser kijkt (kap eraf is makkelijker
om het te zien) ziet u tussen de 2 draai knoppen een klein zwart blokje zitten met een metalen lipje eraan.
Als er water gaat stromen hoort dit metalen lipje naar rechts te bewegen Dit lipje maakt een klein oranje knopje vrij.
Mocht het lipje wel open gaan maar het oranje knopje niet tevoorschijn komen dan is het microschakelaartje defect
(voor de Cointra modellen geldt dat ook de linker draaiknop open moet staan, deze is namelijk verbonden met een
microschakelaar dus geldt de zelfde controle als hier boven).

 1. Als laatste willen we u vragen om te controleren of alle stekkertjes nog goed vast zitten, klik ze eventueel eerst
  los en monteer ze vervolgens opnieuw. Mogelijk maakt, door transport of installatie, een connector geen goed
  contact meer. Let er op dat de connector weer op de juiste plek worden terug geplaatst.

Wij hopen dat met het doorlopen van deze punten uw geiser het doet. Mocht dit niet het geval zijn, dan zou hij op
zijn minst iets moeten doen b.v. “ik hoor de geiser tikken, maar…”. Kijk in dit geval bij onze andere FAQ’s die uw
situatie het beste weergeeft.


Er komt geen water uit mijn geiser;

Door een geiser stroomt net zoveel water uit als dat erin komt, als er geen of veel minder water uit de geiser stroomt
dan verwacht, kan een van onderstaande stappen dit oplossen.

 1. Controleer de watertoevoer op blokkering, knikken of andere belemmeringen.

 2. Controleer of er geen vuil bij de aansluiting van de geiser zit. Dit kan bijvoorbeeld kalk zijn of vervuiling die in het
  zeefje zit bij de wateraanvoer. Maak in dit geval het zeefje schoon en sluit het apparaat "verkeerd-om aan" dus
  koudwater-aanvoer op de uitvoer en spoel het apparaat geruime tijd door met veel water om eventuele
  verontreinigingen weg te spoelen.

 3. Is de kraan open/leiding vrij na de geiser? Controleer ook hier op belemmeringen.
  Bijvoorbeeld of de douchekop nog voldoende doorstroomt.

Er gaat water in, en er komt alleen koud water uit:

 1. Controleer of de watertoevoer en -afvoer goed aangesloten zijn. De watertoevoer moet aan de
  ingangsverbinding (meest rechtse verbinding) aangesloten zijn.

 2. Zorg voor voldoende waterdruk, ten minste 0,5 bar continue.

 3. Zorg dat er voldoende gas in de propaantank aanwezig is, en dat de gasdrukregelaar op de juiste manier
  gemonteerd en geopend is.

 4. Om de ontsteking te laten werken zijn goed werkende batterijen nodig. Zorg dat de batterijen in de juiste
  polariteit (+/-) aangebracht zijn en dat eventuele beschermingsfolie verwijderd is.

 5. Controleer of de gasdraaiknop op de geiser open gedraaid is en de geiser dus “aan” is.

 6. Controleer of u niet meer dan de maximum hoeveelheid water aanbied. Indien u meer dan 6 liter per minuut
  aanbied bij de Indoor B6 ( resp. 11 of 14 liter bij de B11 en B14 ) kan de geiser dit niet verwarmen.
  Gebruik dan een afsluitkraan om de toevoer te knijpen.

 7. Mocht alles in orde zijn en de geiser nog niet werken is het belangrijk om te kijken wat de geiser wel en
  niet doet. Het is waarschijnlijk dat uw situatie in een van onderstaande scenario’s is te vinden.

Ik hoor de geiser tikken, maar…

Indien u de water kraan open zet, en de geiser wel hoort tikken maar er geen warm water uit komt, dan is het
waarschijnlijk dat de batterij niet meer krachtig genoeg is om de gasklep in de geiser te openen.
Dit is eenvoudig op te lossen door de ( bijna ) lege batterij met geheel nieuwe batterijen te vervangen.
Let op, batterijen die al langer in de kast liggen kunnen soms ook onvoldoende werken.

Een andere mogelijkheid is als u net een TTulpe B6, B11 of B14 heeft geïnstalleerd dat de geiser wat moeite
heeft om voor het eerst te ontbranden ivm lucht in de leiding. Controleer of alles goed is aangesloten en of
alle connectoren goed vastzitten. Start de geiser een aantal keren op en verzeker u ervan dat de linker knop
geheel naar links is open gedraaid. Als het goed is gaat er eerst een vlammetje branden aan de linkerkant.
Mogelijk dat u dit een aantal keer moet herhalen.

De geiser deed het maar nu niet meer.

Soms kan de geiser ‘denken’ dat hij nog aan staat en wil daarom niet starten.
Dit komt omdat de microschakelaar die aangeeft dat de geiser uit is, niet geactiveerd wordt.

Bij de TTulpe B 6, B11 en B14 komt een “hamertje” omhoog indien door de geiser water stroomt, dit hamertje
komt soms onvoldoende naar beneden om de geiser uit te schakelen. U kunt dit heel eenvoudig verhelpen door de
schroef die hierin zit een klein beetje naar beneden te draaien.
De microschakelaar (het witte knopje) wordt nu gede-activeerd als de water-doorstroom stopt.

Een tweede mogelijkheid is dat de er onvoldoende trek is om de verbrandingsgassen af te voeren.
De beveiliging treedt dan in werking na ongeveer 2 tot 3 minuten.

Bij de TTulpe B6, B11 en B14 kunt u dit controleren door de kap te verwijderen en links bovenaan de
beveiligingssensor ( TTB ) te zoeken. Hierop zit een resetknop, als u deze indrukt doet de geiser het weer.

Bij andere modellen moet u wachten tot de sensor zichzelf na een aantal minuten reset, de geiser zal het dan
weer doen als u hem aanzet.

Bij het niet verhelpen van de situatie zal de sensor stuk gaan en is de geiser niet meer te gebruiken.
Het vervangen van deze sensor valt niet onder de garantie.

Waarschuwing:
Deze sensors zitten er met een reden. Het gebruik van de geiser zonder beveiligingen is levensgevaarlijk!

Het afvoer kanaal genereert te weinig trek.

Bij atmosferische geisers kan dit het geval zijn. Dat wil zeggen dat het een toestel is zonder ventilator.
De afvoergassen dienen dan door natuurlijke trek uit het apparaat te worden gezogen.

De rookgasafvoer mag geen kleinere diameter hebben dan de aansluiting, hierna moet de buis ten minste een
halve meter verticaal verlopen. Wat de afmetingen en het leggen van de schoorstenen en hun verbindingsbuizen
betreft, dienen de geldige voorschriften nauwkeurig te worden opgevolgd.

De geiser is voorzien van een veiligheidsvoorziening (rookgasthermostaat) die in geval van onvoldoende trek of
verstopping van de schoorsteen de werking onderbreekt. Deze voorziening mag nooit gemanipuleerd of
gedeactiveerd worden voor uw eigen veiligheid!

Flexibele pijpen, knikken, te nauwe kanalen of vernauwingen en hele lange kanalen verminderen de trek en
kunnen de oorzaak zijn dat de geiser daardoor niet (goed) werkt. Voor de juiste afmetingen van de afvoerkanalen
zie de handleiding of onze website.

Meer redenen dat de geiser aan gaat en dan weer uit:

 1. De geiser werkt alleen bij een watertoevoer van minimaal 3 liter per minuut voor 6 liter modellen,
  5,5 liter voor 11 liter modellen en 7 liter voor 14 liter modellen met een minimale waterdruk van 0,5 bar.

 2. Harde wind, als de wind op de rookgasafvoer staat.

 3. Te weinig gas. Propaangas cilinders zijn soms vervuild met lucht, vooral nieuwe tanks die voor de eerste keer
  gevuld zijn. Schakel de unit een aantal keren (5) aan en uit om de lucht uit het gas te verwijderen.

 4. Het thermokoppel moet goed in de vlam steken en oranje oplichten.

 5. De bedrading van de gassensor kan losgekomen zijn. Controleer of alle bedrading en/of stekkerverbindingen
  nog goed vast zitten.

 6. Als de geiser na ongeveer 2 tot 3 minuten uitgaat dan kan dit wijzen op een probleem met de
  rookgasafvoer of thermokoppel.

 7. Een defecte gasdrukregelaar. Ook een gasdrukregelaar is een mechanisch onderdeel en kan kapot gaan.
  Om dit uit te sluiten kunt u het beste proberen met een andere (nieuwe) drukregelaar.
  Let hierbij op de juiste gasdruk en de juiste capaciteit hiervan.

Het water wordt niet heet genoeg:

 1. U gebruikt het systeem op een hoogte boven 1800 meter. Weliswaar is het systeem getest tot op
  2200 meter hoogte, maar gebruik boven 1800 meter hoogte wordt afgeraden.

 2. Er stroomt te veel water door het apparaat. Voorkom dat er meer water door de geiser stroomt dan de
  maximale capaciteit, welke afhankelijk is van uw type (bijvoorbeeld; TTulpe B11 is max 11 ltr/min.).
  U kunt dit meten door b.v. een emmer vol te laten lopen met een bekende inhoud en te meten hoelang
  het duurt voor die vol is bij maximale doorstroming (inhoud÷secondenx60).
  Het water bereikt zijn maximale temperatuur bij de helft van de opgegeven maximale capaciteit.
  U kunt dan het beste een kraan monteren voor de koud water aansluiting van de geiser om de
  hoeveelheid water wat te “knijpen".

 3. Het ingaande water is koud. Het is normaal dat als het ingaande water kouder is, dat de uitgaande temperatuur
  lager is. Dit doet zich vooral voor bij lage temperaturen van water als dit bijv. van een bron wordt betrokken.

 4. Kijk in de panelen (via het venstertje aan de voorkant) om te zien of er een blauwe vlam is.
  Als de vlam geel is kan er iets b.v. een insect in de branderbuizen zitten, als u dit verwijderd zou hij weer
  goed moeten branden.
  Indien er geen vervuiling is in de branderbuizen kan het mogelijkheid zijn dat er een scheur in de gasregelaar zit.
  Gebruik de unit niet en bel onmiddellijk met onze technische dienst op tel. 0229-842211

Bij onderdelen welke in de brander steken ( zoals het thermokoppel en de bougies ) is het NORMAAL dat het
vuur een gele vlam vertoont en is volkomen veilig!

Mijn geiser lekt water:

Uw geiser hoort geen water te lekken, kijk of u kunt zien waar het water vandaan komt.

Indien het bij één van de aansluitingen lekt.
Sluit de leidingen opnieuw aan met voldoende teflontape en controleer of het verholpen is.

Indien het ergens anders lekt, maak dan een foto van de plek waar het lekt, sluit de water toevoer en stuur de foto
naar ons via info@warmteserviceholland.nl , wij zullen zo snel mogelijk met u contact opnemen hoe dit op te lossen.

Let op! De open geisers zijn niet vorstbeschermd!
Vorstschade veroorzaakt vaak grote schade en dit wordt niet gedekt door garantie.

Ik doe de kraan dicht maar de geiser blijft (nog even) branden:

Als u de waterkraan dicht draait en uw geiser blijft nog een tijdje branden kan er een gevaarlijke situatie ontstaan.
Gebruik uw geiser niet meer tot dat het probleem is verholpen. Het mechanisme dat de gaskraan sluit als de
waterstroom stopt is defect. Het water kan gaan koken en bouwt druk op in uw geiser, waardoor er lekkage
kan ontstaan of er heet water door het overdruksysteem wordt geloosd. Er zijn meerdere redenen dat dit
kan gebeuren, bijvoorbeeld door een (langdurige) te hoge waterdruk en slijtage. Het gaswaterventiel moet
vervangen worden, wij raden aan dit door een erkend installateur te laten doen of door technicus in onze werkplaats,
omdat de gasverbindingen worden verbroken. Uw kunt het onderdeel bestellen op onze website (bij onderdelen),
controleer voordat u besteld, uw type geiser zodat u de juiste gas-watercombiventiel ontvangt.

Voordat u uw apparaat demonteert en terug stuurt willen wij u vragen foto’s te maken van de installatie
waarop de aansluitingen van water, gas en afvoerpijp te zien zijn, evt. aangevuld met detail foto’s en deze naar ons
toe te sturen (per mail info@warmteserviceholland.nl) met een beschrijving van uw problemen en wat u al gedaan heeft.
Hoewel het soms noodzakelijk is dat het apparaat op onze technische afdeling nagekeken dan wel gerepareerd
moet worden, kan in veel gevallen aan de hand van foto’s en beschrijving het probleem op afstand opgelost worden
zodat u snel van warm water kan genieten.

Zo voorkomt u dat; transportkosten voor eigen rekening zijn, mogelijk onderzoekskosten in rekening worden
gebracht, maar belangrijker nog, dat u niet langer dan nodig zonder warm water zit.
Is terug sturen naar onze mening nodig dan zullen wij u een retourlabel toesturen zodat u kosteloos het
apparaat kan verzenden.
Verpak het apparaat goed (bij voorkeur in de originele verpakking) zodat er geen transport schade ontstaat,
en indien mogelijk met gebruikte gasdrukregelaar en slang.

Indien u nog steeds problemen heeft, of met een afwijkend watersysteem werkt,
belt u dan met de technische klantenservice op 06-20750002. 

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN