Code:
daan wsh logo photofiltre omgezet n png 2

Algemeen voorkomende problemen gas geisers met batterij ontsteking.

Het apparaat start niet:

*. Het eerste om te controleren is of het water over de "juiste" kant van het apparaat stroomt. Wanneer de inkomende en uitgaande waterstroom omgekeerd zijn, zal het apparaat niet werken.

*. Het tweede om te controleren is of de batterijen nog "vol" zijn en of de polen goed geplaatst zijn ( +/- ). Denk bij sommige batterijen er ook aan dat eventuele beschermfolie en/of kunststof afdekkapjes goed van de polen verwijderd dient te zijn.

*. Het derde om te controleren is of er nog voldoende gas aanwezig is en dat de gaskraan naar de geiser geopend is. Let op, ook bij een nieuwe gasfles is het mogelijk dat er eerst nog wat lucht in de leidingen zit, een paar keer opnieuw opstarten is voldoende om het apparaat te ontluchten.

*. Het vierde om te controleren is of er voldoende waterdruk aanwezig is. De waterdruk mag niet onder de 1,3 Bar komen, een beveiliging sluit dan de de electronika af en zal ontsteking niet mogelijk zijn. Verwijder eventuele knikken in de aanvoerslang of zorg bijvoorbeeld middels een waterpomp voor extra druk op de waterleiding.

Een andere oorzaak van te weinig waterdruk kan ook vervuiling zijn, dit kan bijvoorbeeld kalk zijn of vervuiling die in het zeefje zit bij de wateraanvoer. Maak in dit geval het zeefje schoon en sluit het apparaat "verkeerd-om aan" dus koudwateraanvoer op de uitvoer en spoel het apparaat geruime tijd door met veel water om eventuele verontreinigingen weg te spoelen.

* Het vijfde om te controleren is of de microschakelaar werkt naar behoren. Als u van onder in de geiser kijkt ( kap eraf is makkelijker om het te zien ) ziet u tussen de 2 draai knoppen een klein zwart blokje zitten met een metalen lipje eraan. Als er water gaat stromen hoort dit metalen lipje naar rechts te bewegen. Dit lipje maakt een klein oranje knopje vrij. mocht het lipje wel open gaan maar het oranje knopje niet tevoorschijn komen dan is het microschakelaartje defect. Ook als het metalen lipje niet beweegt dan is de microschakelaar ook defect. ( voor de Cointra modellen geldt dat ook de linker draaiknop open moet staan, deze is namelijk verbonden met een microschakelaar dus geldt de zelfde controle als hier boven )

*. Het zesde om te controleren is of alle stekkertjes nog goed vast zitten, klik ze eventueel eerst los en monteer ze vervolgens opnieuw.

Unit gaat aan en dan weer uit:

a. De unit werkt alleen bij een toevoer van minimaal 2,5 liter per minuut ( 5 liter modelen 5,5 liter voor 10 en 11 liter modellen) en een minimale druk van 1,3 bar.

b. Harde wind.

c. Te weinig gas. Propaangas cylinders zijn soms vervuild met lucht, vooral nieuwe tanks die voor de eerste keer gevuld zijn. Schakel de unit een aantal keren (5) aan en uit om de lucht uit het gas te verwijderen.

d. Eén van de ontstekingssensoren is verbogen en/of zit te dicht bij de brander. Controleer of de ontstekingssensoren en de hittesensor helemaal verticaal staan, onder een hoek van 90 graden met de achterzijde van de behuizing. Als ze niet recht staan, buig ze dan voorzichtig recht met een tang.

e. Het thermokoppel moet goed in de vlam steken en oranje oplichten.

f. De bedrading van de gassensor kan losgekomen zijn. Controleer of alle bedrading en/of stekkerverbindingen nog goed vast zitten.

g. Als de geiser na ongeveer 2 minuten uitgaat dan kan dit wijzen op een een probleem met de rookgasafvoer.

Bij atmosferische geisers ( bijvoorbeeld de Cointra Optima-serie) kan dit het geval zijn. Dat wil zeggen dat het een toestel is zonder ventilator. De afvoergassen dienen dan door natuurlijke trek uit het apparaat te worden gezogen.

Meer kleuren...De rookgasafvoer mag geen kleinere diameter hebben dan de aansluiting, hierna moet de buis ten minste een halve meter verticaal verlopen. Wat de afmetingen en het leggen van de schoorstenen en hun verbindingsbuizen betreft, dienen de geldige voorschriften nauwkeurig te worden opgevolgd.

De geiser is voorzien van een veiligheidsvoorziening (rookgasthermostaat) die in geval van onvoldoende trek of verstopping van de schoorsteen de werking onderbreekt. Deze voorziening mag nooit gemanipuleerd of gedeactiveerd worden voor uw eigen veiligheid.

Het water wordt niet heet genoeg:

a. U gebruikt het systeem op een hoogte boven 1800 meter. Weliswaar is het systeem getest tot op 2200 meter hoogte, maar gebruik boven 1800 meter hoogte wordt afgeraden.

b. Kijk in de panelen (via het venstertje aan de voorkant) om te zien of er een blauwe vlam is. Als de vlam geel is kan er een scheur in de gasregelaar zijn. Gebruik de unit niet en bel onmiddellijk met onze technische dienst op tel. 0229-842424!

Bij onderdelen welke in de brander steken ( zoals het thermokoppel en de bougies ) is het NORMAAL dat het vuur een gele vlam vertoont en is volkomen veilig!

Er gaat water in, maar er komt geen heet water uit:

a. Controleer of de watertoevoer en -afvoer goed aangesloten zijn. De watertoevoer moet aan de ingangsverbinding (meest rechtse verbinding) aangesloten zijn.

b. Zorg voor voldoende waterdruk, ten minste 1,3 bar continue.

c. Zorg dat er voldoende gas in de propaantank aanwezig is, en dat de gasdrukregelaar op de juiste manier gemonteerd en geopend is.

d. Om de ontsteking te laten werken zijn goed werkende batterijen nodig. Zorg dat de batterijen in de juiste polariteit (+/-) aangebracht zijn en dat eventuele beschermingsfolie verwijderd is.

e. Er stroomt teveel water door de geiser. Er mag in principe niet meer water door de geiser stromen dan de capaciteit van de geiser. U kunt dan het beste een kraan monteren voor de koud water aansluiting van de geiser om de hoeveelheid water wat te '" knijpen".

De unit doet het niet:

a. Zorg dat de watertoevoer is aangesloten op de waterinvoer (meest rechtse verbinding).

b. Zorg voor een voldoende hoeveelheid propaangas.

c. Zorg dat u goed werkende batterijen heeft en deze correct en zonder beschermfolie gemonteerd heeft.

Indien u nog steeds problemen heeft, of met een afwijkend watersysteem werkt, belt u dan met de technische klantenservice op 0229-842211.

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN